Tymbark - U 10

Pytania i odpowiedzi

7908_20180502cslg0750_2.jpg


1. Kto organizuje Turniej?
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a Sponsorem Głównym od  12 lat jest firma Tymbark. W 2017 r. brązowym sponsorem została firma Electrolux. Na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim rozgrywki organizują Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które będą się kontaktować z trenerami i nauczycielami w sprawie terminów rozgrywek. Oprócz tego terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie Turnieju w zakładce Rozgrywki.

 

2. Czym jest Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”?
Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy w Europie turniej piłkarski dla dzieci. To Mistrzostwa Polski w kategoriach U-10 i U-12 oraz mistrzostwa wojewódzkie dla kategorii U-8. Główne cele Turnieju to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

 

3. Kto może wziąć udział w Turnieju?

W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników:

 

  • urodzonych od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 - (dla kategorii U- 8),
  • urodzonych od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 - (dla kategorii U-10),
  • urodzonych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 - (dla kategorii U-12).

 

 

W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty:


a. Szkoły Podstawowe,
b. Uczniowskie Kluby Sportowe,
c. Kluby sportowe,
d. Inne – podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

 

4. Kto i w jakim terminie może zgłaszać drużyny do Turnieju? Gdzie można otrzymać formularz?
Zgłoszenie drużyny może przesłać nauczyciel w-f lub trener wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod przyciskiem "Zgłoś drużynę" widocznym po prawej stronie. Każdy trener może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Rozgrywki przeznaczone są m.in. dla szkół podstawowych i UKSów, a także klubów sportowych (tylko na zasadach określonych w regulaminie) oraz innych podmiotów prowadzących działaność sportowo-edukacyjną. Zespoły można zgłaszać do 30 września 2018 r.


5. Jakie dokumenty są wymagane na poszczególnych etapach rozgrywek?
Dokumenty wymagane na każdym etapie rozgrywek to: lista zawodników, zgody rodziców, badania lekarskie lub zaświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez rodzica, legitymacje szkolne lub dowod osobisty lub paszport.

 

6. Ile osób mogą liczyć drużyny?
Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U- 8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-10 i U-12.

 

7. Gdzie, w jakim terminie i w jakiej formie będą prowadzone rozgrywki w ramach Turnieju?
Rozgrywki rozpoczynają się od etapu gminnego i powiatowego. Po nich następują finały wojewódzkie.  Zwieńczeniem Turnieju jest finał ogólnpolski, którego mecze finałowe rozegrane zostaną na Stadione PGE Narodowym w Warszawie. W rozgrywkach finałowych wezmą udział reprezentacje wszystkich województw w kategoriach wiekowych U-10 i U-12. Zwieńczeniem rywalizacji w kategorii U-8 będą finały wojewódzkie, które wyłonią mistrzów województw wśród dziewcząt i chłopców. Szczegółowe informacje oraz harmonogramy będą dostępne na stronie internetowej www.zpodworkanastadion.pl w zakładce Rozgrywki.

 

8. Jakie są nagrody w Turnieju?
Na drużyny, które uczestniczą w rozgrywkach turniejowych czeka wiele atrakcyjnych nagród. Trener każdej z drużyn, która zagra w Turnieju otrzyma piłkarski upominek. 

 

Zwycięzcy Turnieju – jedna drużyna dziewcząt i jedna drużyna chłopców w każdej kategorii wiekowej U-10 i U-12, otrzymają Puchar Tymbarku oraz wyjadą na mecz  Reprezentacji Polski. Zwycięzcy kategorii U-8 w każdym województwie otrzymają specjalne puchary oraz medale, a tekże nagrody rzeczowe.

 

9. Jak sprawdzić, czy drużyna została zgłoszona do Turnieju?
Takie dane można otrzymać:
- wysyłając zapytanie o sprawdzenie, czy drużyna znajduje się w bazie zgłoszeniowej - poprzez formularz kontaktowy dostęny w zakładce Kontakt na stronie Turnieju
- dzwoniąc do osób odpowiadających za Turniej, wskazanych w zakładce Kontakt.

 

10. Czy istnieje obowiązek ubezpieczania zawodników?

Zespół biorący udział w turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do Turnieju.  

 

11. Dlaczego warto wziąć udział w Turnieju?
• atrakcyjne nagrody dla dzieci i trenerów na każdym etapie
• emocje piłkarskie i dobra zabawa
• rozwój piłakrski dzieci grających w Turnieju oraz możliwość wyłonienia najwięszych talentów piłakrskich
• udział w Wielkim Finale na Stadionie Narodowym z wieloma atrakcjami